Çocuk Alerji Hastalıkları

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü çocuklarda görülen akciğer hastalıkları ile ilgilenen bölümdür. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı ise çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından çocuk göğüs hastalıkları bölümünde ihtisas yaparak çocuk göğüs hastalıkları diploması alan uzmanlardır.

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ

Çocuk göğüs hastalıkları bölümü Türkiye’de sadece üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde bulunmaktadır. Bunun asıl nedeni eğitimin çok uzun olması ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı sayısının çok olması nedeniyledir. Çocuk göğüs hastalıkları bölümü kurulabilmesi için o bölümde öncelikle çocuk göğüs hastalıkları uzmanının olması ve gerekli tanı araçlarının olması gerekmektedir. Göğüs hastalıkları tanısı için en olmazsa olmas test solulunum fonksiyon testleridir. Bunun dışında ter testi, pefmetre, kan testleri gibi testlerin olması gereklidir.

İSTANBUL ALERJİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜNDE AŞAĞIDAKİ HASTALIKLARA HİZMET VERİLMEKTEDİR;

-Akciğerlerin doğumsal bozuklukları

-Hırıltılı çocuk

-Erken doğun çocuklarda görülen bronkopulmoner displazi (Kronik akciğer hastalığı)

-Uyku bozuklukları

-Alerjik olmayan astım

-Kistik fibrosis

-Primer silier disknezi ve Kartagener sendromu

-Zaturre

-Tüberküloz

-Solunum yetmezliği

-İnterstisyel akciğer hastalıkları

-Kas hastalarında akciğer sorunları

-Bağışıklık sistemi bozuk çocuklarda görülen akciğer hastalıkları

İSTANBUL ALERJİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA YAPILAN TESTLER ŞUNLARDIR;

-Solunum Fonksion testleri (Akciğer kapasitesi ölçümü, reversibiteli solunum fonksiyon testi, egzersiz testi vb)

-Ter testi

-Gerekli kan testleri ve mikrobiyolojik testler

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları çocuklarda görülen çocuk göğüs hastalıkları konusunda uzmanlık diploması olan aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan uzmanlardır.

Open chat